Friday, December 29, 2017

Lubuak Paraku, Ranah Minang

Birunya air Lubuak Paraku, di antara Padang dan Solok, Sumatera Barat.

 
Masjid Raya Sumatera Barat, Padang, Sumatera Barat.
Foto: @aagungte