Minggu, 28 Februari 2021

Restorasi Janji

Pemulihan janji pada keadaan semula.